Pevné svahovky 

U těchto typů lopat jsou nastaveny bočnice většinou kolmo na směr záběru . Pouze u profilu č.5 je častější provedení s bočnicemi pod úhlem pro snadnější vyprazdňování. Údaje v tabulkách platí pro lopaty typu „B“ a profilu č.4( standart). Lopaty jsou rozděleny do skupin podle hmotnosti stroje.