Poptávka - Vidle paletizační

IČO:

Název firmy:

Kontaktní osoba:

Telefon:

Typ stroje:

Hmotnost stroje:

Typ vidlí:

Délka vidlice

Kované

Svařované

S ochranným rámem

Bez ochranného rámu

Jiná - popište

Doplňující informace: