Poptávka - Radlice

IČO:

Název firmy:

Kontaktní osoba:

Telefon:

Typ stroje:

Hmotnost stroje:

Stupeň natáčení radlice:

V jedné rovině

Ve dvou rovinách

Typ natáčení radlice:

Mechanické

Hydraulické

Pojezd:

Bez pojezdu

S kolečky

S lyžemi

Jiná - popište

TYP PANCÉŘOVÁNÍ

Vzhledem k tomu, že se používá mnoho stupňů opancéřování, popište prosím nejčastější použití lopaty, a my Vám stupeň opancéřování navrhneme a přesně popíšeme v nabídce.

Doplňující informace: