Poptávka - Lopaty hloubkové/výškové

IČO:

Název firmy:

Kontaktní osoba:

Telefon:

Typ stroje:

Hmotnost stroje:

Šířka lopaty:

Zubová

Hladká

Standardní

Velkoobjemová

Skalní

Do lepivých materiálů

Roštová

S mechanickým vyhazovačem

Jiná - popište

TYP PANCÉŘOVÁNÍ

Vzhledem k tomu, že se používá mnoho stupňů opancéřování, popište prosím nejčastější použití lopaty, a my Vám stupeň opancéřování navrhneme a přesně popíšeme v nabídce.

Doplňující informace: