Nachfrage - Grader

IČO:

Název firmy:

Kontaktní osoba:

Tel.nr.:

Typ stroje:

Hmotnost stroje:

Šířka radlice:

Typ břitu:

gumový

ocelový

Doplňující informace: